Het effect van Horror

“Goede horror laat het publiek in verwarring achter, waardoor het gaat nadenken over zijn eigen normen en waarden”. Deze uitspraak is van de Vlaamse filosoof Dimitri Goossens, die voor de Radboud Universiteit onderzoek deed naar het effect van het gebruik van horror in films, theater en boeken. De onberekenbaarheid van horrorpersonages en de confrontatie met ons eigen doodsbesef, maken horror volgens Goossens tot een ideale manier om publiek een spiegel voor te houden van hun eigen beperkingen en hun behoefte aan controle en veiligheid. Uit sociaal psychologisch onderzoek blijkt dat het gebruik van horror een sublieme ervaring kan opleveren, zoals je ook kunst kunt ervaren. Een bijzondere en ultieme beleving. Die beleving levert als het ware een scheur op in je systeem van controle en veiligheid, waardoor je in contact komt met het ongrijpbare en onvoorstelbare, zodat je je bewust wordt van je situatie, wat ruimte biedt aan reflectie, nieuwe inzichten en kennis. Het goede gebruik van horror levert het publiek een shockervaring op, wow!, waardoor de bezoekers gaan nadenken over hun eigen angsten, normen en waarden.